Yer: Hacettepe Üniversitesi
Kongre ve Kültür Merkezi, Yeşil Salon, Sıhhiye, Ankara
Tarih: 26 Mart 2013 Salı
Saat: 10:00-12:30

Konferans Hakkında

Yukarı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, kütüphaneleri ve onların hizmetlerini doğrudan etkilemekte, bu hizmetlere yönelik olarak yeni araç ve uygulamaları ortaya çıkarmaktadır. Özellikle dijital ortamlarda bilginin düzenlenmesi ve yönetilmesinde Semantik Web, Ontoloji, RDF (Resource Description Framework), Metadata, Etiketleme, RDA (Resource Description and Access), Virtual International Authority File (VIAF), Simple Knowledge Organization System (SKOS), Bibliographic Framework gibi kavram ve uygulamalar oldukça önem taşımaktadır. Bilgiye erişimin önemini vurgulayan ve bilgi hizmetleri açısından kullanıcı merkezli bir yapının oluşturulmasına katkı sağlayan bu uygulamalar kütüphaneler için önemli fırsatlar yaratmaktadır.

İlgili konular, 49. Kütüphane Haftası kapsamında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve RDA Türkiye Çalışma Grubu işbirliğinde düzenlenen ve 26 Mart 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konferansta ele alınacaktır.

Konuşmacılar

Yukarı
Konuşmacılar
Prof. Dr. Michael K. Buckland

Profesör Buckland İngiltere’de doğdu ve büyüdü. Kütüphane işine stajyer olarak Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi’nde üniversitedeki Tarih eğitimi sırasında girdi.  Sheffield Üniversitesi’nden kütüphanecilikte uzman yeterliliğini aldıktan sonra 1965 yılında Lancaster Üniversite Kütüphane personeline katıldı.  1967-1972 yılları arasında kitap kullanımı, kitap bulunabilirliği ve kütüphane yönetim oyunları üzerine bir seri çalışmanın yürütüldüğü Lancaster Üniversite Kütüphanesi Araştırma Birimi’nin günlük işleyişinden sorumluydu. Bu süreçte Sheffield Üniversitesi’nden doktorasını aldı.  Doktora tezi “Kitap Bulunabilirliği ve Kütüphane Kullanıcısı” olarak yayınlandı (Pergamon, 1975).

1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ederek Purdue Üniversitesi Kütüphaneleri’nde Teknik Servisten sorumlu Kütüphane Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1976-84 yılları arasında Berkeley Kütüphanecilik ve Bilgi Eğitim Okulu Dekanı olarak görev yaptı. 1983-1987 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi’nin dokuz kampüsü için Kütüphane Plan ve Politikaları Başkan Yardımcısı Vekili olarak çalıştı. Avusturya ve Avusturalya’da Ziyaretçi Profesör oldu. 2008 yılında da Tromso ve Uppsala’da NORSLIS Ziyaretçi Profesörü oldu. 2000’den itibaren Elektronik Kültürel Atlas İnisiyatifi’nde Müdür Yardımcısı olarak hizmet etti. 1998’de Amerikan Bilgi Bilimleri Topluluğu’nun Başkanı’ydı.

Profesör Buckland’ın ilgi alanları arasında kütüphane hizmetleri, bilgi erişimi, kültürel miraslar ve belgelemenin tarihi yer almaktadır. Yabancı üst veri sözcüklerini arama desteği, diller arası arama, sayısal ve metin kaynaklar arasında türler arası arama ve geliştirilmiş coğrafik arama üzerinden bibliyografik araştırmayı hem daha kolay ve hem daha etkin yapmak için Fredric Gey ve Ray Larson ile bir dizi projede Baş Araştırmacı veya Baş Araştırmacı Yardımcısı olarak çalıştı.

Arş. Gör. Nevzat Özel

Nevzat Özel, Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde doğmuştur. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitiren Özel, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda başladığı Doktora eğitimine ise devam etmektedir.

Özel, 2004-2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak, 2008-2009 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesi’nde Uzman olarak çalışmıştır. Şu an ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Nevzat Özel ayrıca Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Genel Başkanı ve “Bilgi Dünyası” adlı mesleki derginin editörü olarak görev yapmaktadır.

Özel’in akademik ilgi alanlarını elektronik bilgi hizmetleri ve teknolojileri, bilginin organizasyonu, kullanıcı eğitimi, bilgi hizmetlerinin pazarlanması oluşturmaktadır.

Program

Yukarı
Sabah Oturumu 10.00 - 12.30
10.00 - 11.00
Gelecek Nesil Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri

Prof. Dr. Michael K. Buckland

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgi Okulu Emekli Öğretim Üyesi – Elektronik Kültürel Atlas Girişimi Eş Direktörü

Kütüphanecilere aşina olan teknikler genelde 19. yüzyılda ortaya çıktı. Bu teknikler 20. yüzyılda müthiş bir başarıyla uygulamaya konuldu (MARC, çevrimiçi kataloglar, OCLC, Medline, vs.) ve kullanılan teknolojilere (kitaplar, kartlar, veri tabanları ve telekomünikasyon) son derece bağlıydı. Ama şimdi, çoğunlukla kütüphanecilik dışından ve Web, yapay zeka gibi yeni teknolojilere dayanan oldukça yeni ve farklı birçok teknik ortaya çıktıkça ve kütüphaneler ilgili topluluklarla (coğrafi yer tanımlama, ad alanları, ontolojiler, RDA, RDF, Semantik Web, etiketleme ve diğerleri) daha yakınlaştıkça, aşina teknolojiler 21. yüzyılda aniden ilgisiz görünmeye başladı. Bu durum yeni ve daha iyi kütüphane hizmetleri sunma olasılığını doğurdu, ama aynı zamanda anlamadığı şeyleri kabul etmemesi gereken kütüphaneciler ve oldukça karmaşık bir çevrede yeni tekniklerin gerçekten ilgili ve maliyet açısından etkin olması konusunda dikkatli olması gereken teknolojistler açısından yeni bir meydan okuma da yarattı.

11.00 - 11.30
Çay Arası
11:30-12:30
Kataloglamanın Geleceği

RDA Türkiye Çalışma Grubu

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Arş. Gör. Nevzat Özel, RDA Türkiye Çalışma Grubu’nu temsilen bilginin düzenlenmesine yönelik olarak RDA (Resource Description and Access), Virtual International Authority File (VIAF), Simple Knowledge Organization System (SKOS), Bibliographic Framework gibi kavram ve uygulamalarla ilgili bilgilendirme sunumu yapacaktır.

Kayıt

Yukarı

Kayıt kapanmıştır. Tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür ederiz.

Katılımcı Listesi